Eduskuntavaalit 2019

Lähdin mukaan politiikkaan, koska suomalaiset nuoret eivät voi enää hyvin. He syrjäytyvät ja masentuvat, eivätkä ole kiinnostuneita tulevaisuudesta, yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta puhumattakaan. Kampanjateemani tulevat olemaan vahvasti nuorisokeskeisiä, koska tahdon herätellä nuoria yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Haluan myös tarjota perinteisen vaihtoehdon vallalla olevalle vahingolliselle vapaamielisyydelle ja korostaa perheen sekä suvun jatkuvuuden merkitystä.

Nuorille tukea

Aivan liian monet nuoret, erityisesti nuoret miehet, syrjäytyvät ja pahimmassa tapauksessa masentuvat jääden siten yhteiskunnan ulkopuolelle. Kukaan ole ottamassa heistä koppia. Haluan, että jokainen nuoremme saa ansaitsemansa avun ilman kuukausien jonoja. Syrjäytyneelle ja masentuneelle nämä kuukaudet voivat pahimmillaan olla tappavan pitkiä, kirjaimellisesti. Haluan myös, että syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn puututaan terävästi, tarvittaessa jo neuvolassa. Haluan taata lapsille ja nuorille mahdollisuuden harrastaa ja liikkua sekä pitää huolta yhteisistä liikuntapaikoista.

Vauvakato vaivaa

Perheen ja yhteisön merkitys on nuorisolle liian vähäinen. He eivät pidä perhettä tavoittelemisen arvoisena asiana — yksikkönä, joka tarjoaa heille kaiken turvan ja tuen, jota voi tarvita. Perhe nähdään nuorten silmin liian usein taakkana, elämän loppuna. Arvomaailman rappeuman seurauksena muun muassa syntyvyytemme on romahtanut. Se on ollut matalampi ainoastaan nälkävuosina. Suomalaisuuden jatkuvuuden kannalta suomalaisten syntyvyys on elinehto. Nuoria pareja pitää tukea ja erityisesti kannustaa perheen perustamiseen.

Sukupolvenvaihdos – Nuoret mukaan päätöksentekoon

Kuluneella kaudella eduskunnassa on istunut vain yksi 90-luvulla syntynyt nuori. Onko siis ihme, että päätökset eivät juurikaan tue nuorten elämää, kun kansanedustajien keski-ikä on 51 vuotta? Nuorten täytyy herätä ja kiinnostua yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, edes äänestämisen muodossa. Tarvitsemme nuorempaa ikäpolvea päätöksentekoon, jotta päätöksissä osataan ottaa huomioon myös opiskelijat, koululaiset, nuoret perheet tai perheestä haaveilevat.

Pysyvä linkki tähän artikkeliin: https://aurisiikaaho.fi/teemat/